Sisi Clothes

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
wersja obowiązująca od dnia 19.05.2022

Czym jest Polityka prywatności?
Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej i sklepu online.

Z uwagi na to, iż sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. W związku z tym dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym, czy organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (certyfikat SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najistotniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Prosimy Cię o jej przeczytanie i zapewniamy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

Kto jest administratorem strony internetowej www.sisiclothes.com?
Administratorem strony internetowej www.sisiclothes.com jest Karolina Sawczuk, prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Holandii pod adresem Ringbaan-Oost 8-06E, 5013CA Tilburg, Holandia, NIP-UE NL004122084B34 (czyli: my).

Dane osobowe
Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Sisiclothes.com Karolina Sawczuk
Ringbaan-Oost 8-06E
5013CA Tilburg, Holandia
telefon: +31 62 651 73 43
e-mail: info@sisiclothes.com

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:
- poczty elektronicznej: info@sisiclothes.com
- poczty tradycyjnej: Ringbaan-Oost 8-06E, 5013CA Tilburg, Holandia
- telefonu: +31 62 651 73 43

Jak przetwarzamy twoje dane osobowe, które nam podajesz
Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?
Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

Cel Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

zawarcie i wykonanie umowy imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
konto w sklepie internetowym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu, firma, NIP art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną do momentu usunięcia konta
newsletter adres e-mail, w wybranych przypadkach adres e-mail oraz numer telefonu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez  Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych
analiza ruchu na stronie Sklepu Internetowego adres IP, lokalizacja art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizie ruchu Klientów na stronie Sklepu. przez 26 miesięcy od zgromadzenia danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
marketing bezpośredni towarów i usług własnych, w tym remarketing imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, adres IP, wiek, płeć, informacje zapisane w plikach cookie, lokalizacja, historia zamówień art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ustalenia, że Twoje dane się zdezaktualizowały
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczej art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych